Tato Politika souborů cookies určuje zásady ukládání a přístupu k informacím využívajícím soubory cookies na zařízeních uživatele, umožňující provozovateli webových stránek www.modnimaniak.cz poskytovat na žádost uživatele služby elektronickou cestou.

Provozovatelem webových stránek www.modnimaniak.cz je Michal Fröhlich se sídlem Jugoslávská 154, 613 00 Brno, IČ 03136302.

 

1. ČÍM JSOU SOUBORY COOKIES

Soubory cookies je nutno chápat jako počítačová data, zejména textové soubory, ukládaná do koncových zařízení uživatelů, určená k využívání internetových stránek.

Provozovatelem používané soubory cookies jsou bezpečné pro zařízení uživatele a obvykle obsahují: název domény ze které pocházejí, dobu uložení v zařízení a uloženou hodnotu.

2. DRUHY VYUŽÍVANÝCH COOKIES

  •          Relační cookies - jsou uloženy v zařízení uživatele do okamžiku ukončení prohlížení stránky. Informace v nich uložené jsou ze zařízení odstraňovány v okamžiku ukončení prohlížení.
  •          Trvalá cookies - jsou uloženy v zařízení uživatele do okamžiku jejich smazání. Ukončení prohlížení není příčinou jejich odstranění.

 

3. CÍLE VYUŽITÍ COOKIES

  •          Vlastní cookies (ukládané provozovatelem):

o    ověřování a udržení relace uživatele webových stránek

o    správná konfigurace vybraných funkcí webových stránek

o    optimalizace a vylepšení výkonu poskytovaných služeb

o    zvýšení spolehlivosti webových stránek

o    zajištění bezpečnosti webových stránek

  •          Vnější cookies (ukládané partnery provozovatele):

o    sběr obecných a anonymních statistických dat prostřednictvím analytických nástrojů (Google Analytics, provozovatel Google Inc. se sídlem v USA)

 

4. OSOBNÍ úDAJE

Mechanizmus cookies nedovoluje shromažďovat ze zařízení uživatele jakékoliv osobní údaje.

5. ODSTRAŇOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Defaultní nastavení softwaru sloužícího k prohlížení internetových stránek povoluje umístění souborů cookies v koncovém zařízení.

Změnu těchto nastavení může provést uživatel samostatně, na základě změny nastavení internetového prohlížeče. Nastavení může být změněno takovým způsobem, aby v nastavení prohlížeče došlo k blokování automatické správy souborů cookies, nebo aby každé uložení cookies do zařízení uživatele bylo oznámeno.

Podrobné informace o možnostech a způsobech správy souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Uživatel může soubory cookies kdykoliv odstranit pomocí dostupných funkcí webového prohlížeče.

Omezení využívání souborů cookies může mít vliv na některé funkcionality dostupné na internetových stránkách.

Pokud ke změnám v nastavení prohlížeče nedojde, bude to totožné se souhlasem pro umístění souborů cookies v zařízení uživatele.